63. posiedzenie Sejmu RP odbywało się w dniach od 5 czerwca do 7 czerwca. 
Podczas obrad Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.
Posłanka Urszula Augustyn uzasadniała wniosek.


facebook