tarnowska tv mm
Rozmowa o Karcie Nauczyciela, darmowym podręczniku do klasy pierwszej oraz aferze podsłuchowej.
facebook